Aannemersbedrijf J. van Daalen BV = BIM

Aannemersbedrijf J. van Daalen BV = BIM

08-02-2013

Na een intensieve periode van oriëntatie, voorlichting en brainstormen in een projectteam van vier betrokken collega’s hebben wij als Aannemersbedrijf J. van Daalen BV de weg naar de BIM-werkmethode ingeslagen. Wij zien een duidelijke meerwaarde om BIM toe te passen in onze projecten. Vanuit 3D modellen is de informatie optimaal te gebruiken hetgeen de kwaliteit in voorbereiding, uitvoering en beheersfase zeer ten goede komt. Door gebruik te maken van de eenduidige informatie zijn wij er van overtuigd dat door het delen en uitwisselen van de informatie in een BIM-model met alle betrokkenen samenwerkende parijen het bouwproces efficiënter zal verlopen.

Na vergelijk van de diverse beschikbare software pakketten is de aanschaf van Revit van AutoDesk voor ons en samenwerking met onze partners de beste keuze gebleken. Met als extra het gebruik van de 3B Werkmethodiek van ICN Solutions BV hebben wij het gereedschap om projecten optimaal uit te werken en voor te bereiden. Tevens hebben wij ons aangesloten bij de BouwConnect bibliotheek. Eénduidige “rijke” informatie welke met alle partijen uitwisselbaar is. Dat is waar het om gaat. Daarnaast is de hardware voor vier werkplekken aangeschaft en operationeel.

Inmiddels hebben de vier medewerkers de Revit training met succes afgerond en zijn we met een 3-tal projecten gestart. Met veel enthousiasme worden grote stappen gemaakt. Na de eerste ervaringen blijkt nu al de meerwaarde van het “bimmen”.

Samenvattend: Aannemersbedrijf J. van Daalen BV heeft de volgende stap gezet naar een toekomst bestendige moderne bouwer waar vakmanschap, kwaliteit en goede procesbeheersing voorop staat.

 

Share